Apunts

La inversió en educació afavoreix realment l'ascens...

La inversió en educació afavoreix realment l'ascens...

La inversió en educació afavoreix realment l'ascens...

BigDataCongress 2015

Cicle de Conferències "Debats per entendre la societat...

Primers 365 dies de la Comunitat Virtual

Opuscle de la XODEL

Els números dels (i les) NI-NIs: La dimensió de la tragèdia

Anuari Territorial de Catalunya 2023

The Guardian Data

La geografia de la crisi econòmica a Espanya...

La geografia de la crisi econòmica a Espanya...

Inserció laboral de la FP: qui no hi és no hi és comptat...

Inserció laboral de la FP: qui no hi és no hi és comptat...

Economía del conocimiento y nuevos contrastes territoriales...