CLONATGE COMERCIAL - Presentació de l'Informe 2019 - Xarxa Perfil de la Ciutat

La xarxa Perfil de la Ciutat, que aplega els equips tècnics de 15 municipis, fidel a la seva filosofia de generar i difondre informació d’àmbit local, ha elaborat l’informe Clonatge comercial. L’informe analitza el grau de similitud entre els eixos comercials de les ciutats catalanes i, en aquest sentit, es tracta d’un estudi innovador per ser un tema que no ha estat gaire considerat fins a dia d’avui.

Existeix la percepció que els principals eixos comercials de les nostres ciutats, el que podríem anomenar la ‘milla d’or’, no es diferencien gaire entre uns municipis i altres. Les grans cadenes són presents a totes les ciutats de la nostra geografia i per aquest motiu els paisatges urbans són anàlegs. L’informe Clonatge comercial avalua el grau de semblança de les milles d’or de les ciutats membres de la xarxa Perfil de la Ciutat a partir d’un exhaustiu treball de camp.

Més enllà de l’interessant plantejament metodològic que es proposa a l’informe per mesurar el clonatge comercial, la publicació considera informació de 4.414 botigues; 2.811 de les milles d’or dels municipis membres de la xarxa Perfil de la Ciutat i 1.603 de quinze centres comercials de Catalunya. A partir d’aquesta informació es dedueix que l’eix comercial amb una major presència d’ensenyes clòniques és el de Granollers (el 38,5% de les botigues de l’eix comercial d’aquest municipi són clòniques) i l’eix comercial amb una major presència de botigues singulars és el de Barberà (el 70,3% de les botigues de l’eix comercial d’aquest municipi són singulars).

Els continguts d’aquest informe, metodologia i resultats es presentaran pròximament en acte públic, en l’àmbit de la Setmana del Comerç 2019:

Dia: Dijous, 28 de març de 2019

Hora: 12:00 h

Lloc: Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Aula Gran, Carrer Montalegre 6, 4a planta, 08001 Barcelona

En l’acte hi intervindran el Dr. Carles Carreras  Verdaguer, Catedràtic emèrit de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, especialista en estudis d’estructura comercial; en Xavier Muñoz Torrent, cap del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa, en representació de la xarxa El Perfil de la Ciutat, i en Ramon Culleré Còrdoba, tècnic del Gabinet d’Estudis de l’Ajuntament de Manresa, ponent de l’equip redactor de l’informe.

L’acte és obert i es dirigeix particularment a les persones que tenen relació amb la gestió de polítiques de comerç urbà.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS