Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

Aquesta és la comunitat virtual de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris membres.

La Xarxa està composta de 21 observatoris de la província de Barcelona i coordinada per l’Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona.

Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació socioeconòmica d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

Els Observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques.