Plans locals de reactivació econòmica i social davant l'impacte de la COVID-19 (versió 7 / 28 d'octubre)

La planificació estratègica, a les diferents escales, s’ha situat al centre de la reactivació econòmica. Així, el món local es troba immers en una veritable onada d’anàlisis, prognosis i disseny de mesures per donar resposta a la crisi derivada de la Covid-19.

Des de l’OTEDE elaborem aquest document que recull els plans de reactivació, reconstrucció, directors econòmics, d’acció, etc. aprovats, o en curs de fer-ho, a Catalunya.

En primer lloc, s’identifiquen els plans amb les seves dades bàsiques, ordenats alfabèticament per municipi i comarca. En segon lloc, es fa una compilació de les mesures perquè serveixin de guia, llista de contrast o simple inspiració. Finalment, es presenten alguns enllaços d’interès per als processos de planificació local.

Aquest és un document de treball d'actualització periòdica en què s'hi inclou el menú de propostes redactades fins a la data de cada versió. Les propostes, instruments i mesures s’agrupen per temàtiques.

Us demanem que us mireu el document i que ens indiqueu mesures que estiguin publicades en algun web municipal i que no s'hagin inclòs en aquest llistat. Indiqueu-nos també el web on estigui el pla, si us plau.

L'objectiu és tenir un llistat de plans locals de reactivació el màxim de complert possible, que de ben segur és d'utilitat per tothom.