Memòria d'activitats de la XODEL 2017

Activitats a destacar el 2017:

-Dues reunions internes,

-Tallers amb grups de recerca:

    Grup de recerca en geografia econòmica (UAB)

    Fundació BCN Formació Professional

-Formació:

    Curs Creació de models de simulació amb dinàmica de sistemes,

    Vuit sessions amb l’Idescat,

-Grups de treball:

    Mesura del benestar en l’àmbit local

    Visualització de dades i infografies

    Avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics

Creació del grup de treball Mesura de la Formació Professional i el mercat de treball

-Creació del blog http://visualitzadades.com/

-Producció de dos informes:

    Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals

    Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2017

-Actualització de la població activa local registrada i la taxa d’atur registral,

-Seguiment del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica,

-Posada a disposició d’informació empresarial del SABI,

-Actualització del Catàleg de productes i serveis. Edició 2017,

-Publicació de 89 continguts nous a la Comunitat virtual.

1
Etiquetes:
Memòria XODEL