Índex Sintètic d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic Local (ISODEL)

Interessant índex desenvolupat pel SOC. L’índex ISODEL està conformat per sis objectius i trenta-set indicadors que descriuen el funcionament dels aspectes relacionats amb l’ocupació i el desenvolupament econòmic d’un territori. Aquests estan agrupats en tres grups:

  • L’ocupabilitat
  • L’ocupació, cohesió social i pobresa laboral
  • El teixit productiu

Aquests representen els factors clau per l’anàlisi del funcionament del mercat de treball i el teixit productiu. Els dos primers estan centrats en els efectes d’aquest funcionament en relació a les persones i, el darrer, en relació a les empreses. 

L'índex proporciona informació objectiva i detallada a les institucions competents en termes d’ocupació i desenvolupament econòmic, especialment, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a les entitats locals i als actors d’un territori sobre el seu posicionament respecte de la resta de Catalunya, en relació al funcionament del seu mercat de treball i el seu teixit productiu.

Dades obertes: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/-ndex-Sint-tic-d-Ocupaci-i-Desenvolupament-Econ-mi/3wu9-6h2n

Informe divulgatiu de l'Índex: https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Inversio-del-SOC-i-dades-obertes/ISODEL/ISODEL-public-general.pdf