Informe: El salari de referència Metropolità de Barcelona 2021

L'AMB ha publicat l'actualització del salari de referència metropolità (SRM) corresponent a l'any 2021, així com el càlcul del pressupost necessari per fer front a les necessitats bàsiques de les llars. Les dades mostren que el salari de referència mitjà a la metròpolis de Barcelona durant el 2021 ha estat de 1.345,48 €/mes, dada que suposa un augment de l'1,74 % respecte a l'any 2020, quan el SRM es va situar en 1.322,52 €/mes. Des del 2016, primer any de la sèrie estadística, el salari de referència metropolità ha augmentat el 28,3 %.

Vegeu aquí la nota.

Vegeu aquí l'informe.

2
Etiquetes:
salaris, AMB
1
Temes:
Publicacions