Apunts

Cafè amb dades (4a sessió)

Estudis interessants

Novetats en el cens de polígons (SIPAE)

Novetats en el cens de polígons (SIPAE)

Novetats en el cens de polígons (SIPAE)

Perfils climàtics municipals

Web del nou cens de polígons (SIPAE)

Dia de l'estadística de Catalunya 2017

Sobre renda i desigualtat

Llicència gratuïta MiraMon (SIG)

Dia Europeu de l'Estadística

Catalunya país d'ocupació "low cost" i...

HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW núm. 256

Micropobles