Informe territorial de la província de Barcelona 2016

Informe Territorial de la província de Barcelona 2016, publicació elaborada conjuntament entre l'equip tècnic de l'OTEDE de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i el Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

L'Informe, amb una imatge renovada, s’estructura en un primer apartat centrat en l'anàlisi provincial, un segon amb l’anàlisi de cadascuna de les dotze comarques barcelonines (s'inclou el Moianès) complementat amb 13 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals, i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca. El tercer apartat està format per dues monografies. La primera analitza l’evolució del sector de la construcció i l’immobiliari a la província durant la darrera dècada i s’analitzen els factors per tal de preveure el seu comportament futur, i la segona identifica i classifica les accions, polítiques, plans, propostes i programes que han generat impacte territorial a la província de Barcelona des de l’òptica del desenvolupament econòmic local durant la darrera legislatura dels governs locals.

Nota de premsa