Atlas de la nueva vulnerabilidad urbana y social en España

Vegeu aquest projecte centrat en l'escala de "barri" i que parla de l'ús real del territori: com ens movem, com ens mesclem i perquè ens movem, en aquest cas a escala de barri, més enllà de l'ús que indiquen les dades oficials. Especialment interessant la relació que fa entre mobilitat i renda, i les conseqüències que té la reducció dels desplaçament en la segregació urbana i social. 

Utilitza i creua dades socioeconòmiques provinents del Cens i del Cadastre, pel que fa a ús del sòl, estat de l'habitatge, renda, activitats i ocupacions, etc.; amb dades de mobilitat a partir de les dades massives de telefonia mòbil.

https://embarriados.cotec.es/

2
Etiquetes:
vulnerabilitat, Big data
1
Temes:
Metodologia