Estudi sobre Indicadors de la qualitat del treball a l'àrea Metropolitana de Barcelona 2022/23

S'ha presentat l'Estudi sobre Indicadors de la qualitat del treball a l'àrea Metropolitana de Barcelona 2022/23, en el marc de l’Acord Barcelona per a l’Ocupació de Qualitat 2021–2030 (ABCQ), signat per Barcelona Activa, l’Ajuntament de Barcelona i més de 50 entitats i organitzacions de la ciutat.

Com es va comunicar en aquesta entrada, la DIBA, en representació de la XODEL, ha estat membre del Grup de Treball sobre Indicadors de Qualitat a l’Ocupació, creat per validar i millorar la matriu d'indicadors proposada per monitorar l'estat i evolució de la qualitat del treball en el municipi de Barcelona i l’AMB.