Web-COSI Web Communities for Statistics for Social Innovation

Recomano que us pareu en aquest interessant projecte europeu (http://www.webcosi.eu/) que pretén millorar la participació de les persones en l'elaboració d'estadístiques més enllà del PIB.

Objectius:

-Augmentar la confiança en estadístiques generades col·lectivament.

-Fomentar l'ús d'estadístiques tant oficials com no oficials.

-Millorar la captura, producció i visualització de dades relacionades amb el progrés social i el benestar.

-Facilitar l'accés, actualització i ús de dades produïdes per organitzacions de base de la societat civil.

-Promoure l'ús d'un més gran ventall d'estadístiques per a desenvolupar nous indicadors.

Com veieu, el projecte toca aspectes com la mesura del benestar a través d'indicadors alternatius als econòmics, presentació de dades a través d'eines d'infografia i visualització, generació i ús de dades obertes...

Entre els molts outputs del projecte hi ha:

-Base de dades internacional amb projectes sobre benestar i sostenibilitat: http://wikiprogressdata.org/

-Concurs sobre presentacions del benestar amb eines d'infografia i visualització: http://www.wikiprogress.org/index.php/Visualizing_Well-being:_Wikiprogress_Data_Visualization_Contest_2015