Novetats en el cens de polígons (SIPAE)

Benvolgudes i benvolguts,

Dues novetats referents al Cens de polígons:

-S’han afegit diferents capes al SIPAE complementàries a la capa de polígons i que poden ser d’utilitat: cadastre, classificacions del Mapa Urbanístic de Catalunya, gestors de residus i intensitat mitjana de trànsit. La voluntat és anar augmentant les capes complementàries a la capa de polígons.

Recordeu que per accedir a aquesta cartografia heu de seleccionar primer algun dels polígons que us surtin llistats.

Recordeu també que teniu a disposició l'informe d'explotació de les dades que la DIBA ha publicat aquest mes de març, i l'article monogràfic inclòs al darrer Informe Territorial de la Província de Barcelona.

-La Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement han organitzat una sessió pel proper 6 de setembre en què presentaran les millores que us he mencionat anteriorment. A la mateixa sessió també es presentarà l'avantprojecte de la Llei d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), en què s’ha incorporat un capítol específic relatiu als polígons d’activitat econòmica.

El Departament ha enviat, via EACAT, la invitació a aquesta sessió als ajuntaments amb polígons d’activitat econòmica. En la mateixa comunicació els demanen que actualitzin qualsevol canvi que s’hagi pogut produir durant aquests mesos en aquests polígons.