NOVETAT! Nova capa i informació al SIPAE sobre sòls pendents de desenvolupar

Bon dia,

Com sabeu, la Diputació de Barcelona, juntament amb les altres diputacions catalanes, va col·laborar amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria. Fruit d’aquesta col·laboració, a final de 2018 es va presentar l’actualització del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), instrument que aporta informació dels polígons en relació a la seva ubicació, dades urbanístiques, dades de les empreses, sectors d'activitat predominants, i serveis i subministraments per a l’activitat industrial.

El 2021 es va iniciar una segona fase del Cens per identificar els sòls pendents de desenvolupar que en un termini relativament breu poden ser objecte de la implantació de noves empreses.

Aquesta segona capa ja es troba disponible al visor cartogràfic del SIPAE ambinformació de 110 sòls no desenvolupats catalans identificats fins a la data, i permet completar i millorar la informació dels polígons consolidats recollida en el Cens de polígons SIPAE.

Per visualitzar la capa cartogràfica activeu la vista Sectors no desenvolupats de la llegenda.

Per accedir a les dades dels sectors cliqueu a la icona Mostra les opcions de la capa, i després cliqueu a Obre taula de dades.

Pel vostre coneixement, durant els propers dies, la Direcció General d’Indústria enviarà una carta via EACAT a tots els Ajuntaments amb polígon i/o sòls no desenvolupats per informar que en la mesura que sigui possible actualitzin la informació del SIPAE i dels sòls no desenvolupats.

Consulteu també l’informe elaborat per l’OTEDE el març de 2019: Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Barcelona.