Enquesta d'hàbits de consum i compra (2a edició)

La Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona publica els resultats i informes de l’Enquesta d’hàbits de consum i compra realitzada a 8.000 llars de la província de Barcelona, realitzada el primer trimestre de l’any 2019.

La informació està desagregada segons tipologies de llar, categories de productes i àmbits territorials (província, comarques i sistemes territorials). En concret, s’analitzen els hàbits de compra dins i fora del municipi de residència dels enquestats, l’ús de formats comercials, els fluxos de compra segons territoris i la compra per internet, entre d’altres variables.

Els resultats de la 1ª i 2ª edició els teniu disponibles al portal de dades obertes:  

https://www.diba.cat/web/comerc/enquesta-d-habits-de-consum-i-compra-dades-obertes

I l’anàlisi dels resultats, informes i infografies, de les dues edicions:

https://www.diba.cat/web/comerc/enquesta-d-habits-de-consum-i-compra

Per a suggeriments i consultes sobre l'enquesta podeu contactar amb na Rocío Macías (maciassr@diba.cat) Telèfon 93.402.22.22 (ext 66425)

4
Etiquetes:
Comerç, enquesta, consum, compra
1
Temes:
Publicacions