Plans locals de reactivació econòmica i social davant l'impacte de la COVID-19 (versió 7 / 28 d'octubre)