El Govern aprova un nou de Decret llei amb noves mesures urgents per fer front a la Covid-19

Pel vostre interès.

Ahir el Govern va aprovar un nou de Decret llei amb noves mesures urgents per fer front a la Covid-19

Fixeu-vos que entre les sis línies del pla hi ha la de Suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació socioeconòmica.

Aquests ajuts directes a ajuntaments i consells comarcals volen contribuir a la recuperació, dinamització i creixement de l’activitat econòmica al territori de manera estratègica i planificada, així com a la creació de llocs de treball de qualitat.

Estan adreçats a ajuntaments de més de 50.000 habitants, per la seva capacitat econòmica i organitzativa per poder elaborar i executar els plans, així com a tots els consells comarcals per garantir que aquesta mesura arriba a tot el territori.

Es finança la contractació de personal tècnic per un període de 12 mesos per a la coordinació de l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica i l’impuls per a la seva posada en marxa i seguiment de la seva execució, en col·laboració amb els agents implicats. I també es finança el servei d’elaboració del pla mitjançant la contractació d’una persona experta (o la dedicació d’algú de la pròpia entitat assignat a aquesta tasca) o la contractació d’una consultoria arrelada al territori.