Impacte COVID-19 en el perfil d’ocupació i atur de Barcelona província

Companyes i companys,

Des de l'observatori de l'FP de la Fundació BCN FP han fet explotacions de microdades de l'EPA a 3 dígits per a la província comparant el 4t trimestre del 2019 (pre covid) amb el 1r del 2020 (parcialment covid). Aquesta matèixa anàlisi l'aniran fent a mesura que vagin sortint les següents EPAs. L'ámbit de referència és la província de Barcelona.

Aquest informe forma part de les tasques de suport al Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) de l’Ajuntament de Barcelona.

https://www.fundaciobcnfp.cat/coneixement/coneixemanent-bis/ 

4
Etiquetes:
Covid-19, FP, Ocupació, Atur
1
Temes:
Publicacions