Spatial Scenarios: New tools for local-regional territories - Projectes de recerca ESPON 2013

Escenaris Territorials: Noves eines per als governs locals i regionals és un treball de recerca desenvolupat entre el 2008 i 2010 en què hi participen diferents universitats i administracions europees i és finançat per l’European Spatial Planning Observation Network (ESPON), programa de recerca aplicada sobre desenvolupament territorial de la UE.

El treball fa servir models economètrics que incorporen variables i indicadors econòmics, socials i territorials per definir possibles escenaris de futur per la província de Barcelona i altres regions d’Europa en l’horitzó 2025. Es tracta d’un exercici de prospectiva territorial que té per objectiu ajudar-nos a imaginar com es transformarien aquests territoris i la seva economia en funció de com evolucionin el context i les polítiques socioeconòmiques.

Equip de treball

Líder: Diputació de Barcelona

Socis: Conseil Général de l’Hérault i Provincia di Torino

Equip investigador: Politecnico di Milano, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i Tersyn

Coordinació: Unitat de Coordinació d’ESPON

Enllaços

Presentació (pdf)

Presentació i tasques (ppt)

Site del projecte

Informe final (Informe final (57 pàgs.) i Informe científic (108 pàgs.)) i Pòster

Monogràfic Escenaris territorials per a les regions europees: el cas de Barcelona al número 54 (maig 2011) de la revista "Papers" de la Universitat Autònoma de Barcelona

Publicació de part de la recerca per part dels professors R. Capello i R. Camagni: Escenaris territorials des d'una perspectiva global: Europa i els països de l'Arc Llatí (anglès)