Metodologia

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic

Interessant informe que desenvolupa una metodologia d’anàlisi que permet obtenir una diagnosi a nivell municipal de quin és el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels municipis de Catalunya.

Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis

És l'escala, estúpid!

Interessant proposta metodològica per determinar àrees d'anàlisi territorials pertinents, més enllà de les unitats administratives.

Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis: http://www.springer.com/economics/regional+science/book/978-3-642-31993-8

Darrera resposta: Xavier Muñoz Torrent 31/10/2014 - 08:58

Població activa local estimada del 2013 i plantilla taxa d'atur registrat (nova EPA)

Actualització pel 2013 de la població activa local estimada calculada a partir del mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.