La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen. Anàlisi dels resultats pel període 2016-2018

Tercera edició de l'informe que analitza l’evolució dels sistemes de competitivitat comarcals a la província pel període 2016-2018, i que actualitza l'anterior informe que abraçava el període 2014-2015.

La publicació va adreçada a les institucions responsables de la millora de la competitivitat de les comarques però també a empreses que volen decidir la localització més idònia.

El treball proporciona la posició que ocupen les 42 comarques catalanes en relació a un rànquing global de competitivitat i també en cadascun dels factors de competitivitat analitzats. En aquesta edició s'incorporen cinc nous indicadors que han de servir per millorar la capacitat per descriure i capturar processos i dinàmiques que no es tenien en compte fins al moment.

La informació proporcionada permet fer una anàlisi dels determinants de la competitivitat de les comarques catalanes, identificant aquells factors on es presenten majors avantatges.

Es realitza una anàlisi en profunditat dels determinants de la competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, identificant el model de desenvolupament subjacent i les possibles estratègies a desenvolupar per millorar la competitivitat.

Vegeu-lo aquí.