Novetat! Les activitats econòmiques dels sistemes territorials de la província de Barcelona: evolució i impacte de la crisi de la Covid-19

Companyes i companys,

Vegeu l'informe que hem elaborat des de l'OTEDE sobre l’evolució de les activitats econòmiques (24 grups) per sistemes territorials (31 sistemes).

Què mesura l'informe?

-L'evolució del nombre d’ocupats per sectors durant el darrer cicle expansiu (2013-2019)

-La contracció per sectors del darrer trimestre (2019-1T2020)

-La previsió de guanys o pèrdues dels sectors a cada sistema territorial per a l’any en curs (2020).

Els criteris de valoració dels sectors en funció de: la concentració i saldos dels sectors pel que fa a l’ocupació; el grau de localització; la dimensió empresarial; l’impacte esperat de la crisi; la dotació tecnològica i de coneixement; el potencial verd i circular; o la importància de la innovació social.

Aquest i la resta d'informes especials Covid-19 que elabora l'OTEDE els trobareu a https://www.diba.cat/web/economieslocals/informacio-socioeconomica#collapse397710440
 
En aquest espai actualment hi trobaràs:

-Periòdicament, les dades d’afiliacions, ERTOs i empreses per municipi.
-L’estimació del comportament del PIB i l’ocupació per al 2020 per comarques, grans municipis i sistemes territorials de la demarcació.
-L’anàlisi de l’evolució dels sectors i impacte de la Covid per sistemes territorials.

7 comentaris

Membre inactiu

Pep i tot l'equip de la Diputació,

Per nosaltres també és molt útil.

Gràcies!,

Àngels i Teresa

Piqué, Violeta

Hola Pep, molt interessant i molt útil per nosaltres l'informe. Tinc tres qüestions al respecte:

1. Quan fem servir les vostres dades/conclusions, o quan faig servir càlcul propis amb la vostra base, com voleu que us citem?

2. A la taula de la comarca del Garraf, les sumes "total 24 sectors" de les variacions absolutes no em quadren. És a dir, sumo totes les variacions absolutes 2019-1T i no em resulta -2.388 sino -2391; igual passa amb les var. 2020 previsons on el vostre resultat és -2.488 i el meu -3.281. Potser és un error en les meves taules...però per més que ho miro no em resulta el mateix. Pot ser que la suma del total 24 sectors no es correspongui?

3. Quan feu aquest tipus de publicacions, ens és possible aconseguir algunes de les taules de dades originals per poder-hi treballar nosaltres?

Moltes gràcies i enhorabona per l'informe!

Piqué, Violeta

Hola de nou Pep, segueixo fent càlculs a les vostres dades i he vist que algunes variacions absolutes no estan ben calculades (parlo de dades comarca Garraf). Així, per exemple, al subsector de Química, el 2013 hi havia 265 ocupats i el 2019, 345. Això fa una diferència abs. 2013-2019 de 80 persones, però a la vostra taula hi posa 81.

I n'hi ha vàries més...La diferència sempre és de 1 crec. D'aquí els errors en els totals que comentava en el punt (2)... Potser ho heu depurat d'alguna manera?

O se m'escapa algo...

Canals, Pep

No són errors. L'ocupació dels anys 2013 i 2019 és la mitjana dels quatre trimestres. Per tant, el resultat pot contenir decimals. Això fa que el saldo 2013-19 pugui variar en màxim 1. A l'Excel que us vaig passar ho veuràs.

Piqué, Violeta

D'acord Pep, moltes gràcies, no havia rebut l'Excel vostre i no em quadrava amb els excels que havia fet jo.

Les dades de l'informe són molt rellevants i a la nostra comarca seran de molta utilitat. Gràcies per totes les aclaracions.

Muñoz Torrent, Xavier

Merci, per l'informe. Entenem que les previsions sorgeixen de l'informe d'AQR (anterior), no?

Numereu les pàgines! :-D

Salut! Xavier

Canals, Pep

Exacte. Hem adaptat les previsions del 2020 fetes per AQR als 24 sectors tractats a l'informe.