Novetat! Les activitats econòmiques dels sistemes territorials de la província de Barcelona: evolució i impacte de la crisi de la Covid-19