El Govern aprova un nou de Decret llei amb noves mesures urgents per fer front a la Covid-19