Valoració enquesta satisfacció Catàleg de recursos 2018

Companyes i companys,

Volem compartir amb vosaltres els resultats de l'enquesta de satisfacció amb els recursos del Catàleg de l'any 2018, el darrer del que disposem de resultats. El recurs del Fons de la XODEL és el que obté la millor valoració entre el centenar de recursos econòmics que la DIBA posa a disposició, un 9,3 sobre 10 (veureu que quatre dels cinc recursos econòmics millor valorats pertanyen a la Gerència de promoció econòmica i ocupació). 

També és el recurs econòmic més ben valorat en les preguntes sobre competència professional del personal que us ha atès (9,6/10), i sobre la simplicitat administrativa de la justificació (9,0/10).

I és el 5è recurs econòmic amb millor percentatge de resposta (82,4%), 

S'adjunten les dades.

Tant en nom de l'OTEDE com en el meu propi us agraïm aquestes valoracions i us demanem que ens feu qualsevol proposta de millora que considereu pertinent.