Població activa local estimada del 2013 i plantilla taxa d'atur registrat (nova EPA)

Actualització pel 2013 de la població activa local estimada calculada a partir del mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

Podeu trobar la documentació aquí:

  • Sèrie del 2005 al 2013 de la població activa estimada per edat i gènere dels 311 municipis. 
  • Plantilles de càlcul de la taxa d'atur registrat de la província, Catalunya i Espanya amb la població actualitzada al 2013.
  • Nota metodològica.

La població activa local estimada del 2013 i les taxes d'atur del 2013 recalculades estan disponibles a l'Hermes

3 comentaris

Consegal i Coderch, Alícia

Perdoneu, les consultes on es fan?

Quan clico "aquí" de la nota diu que no tinc accés als continguts.....

Gràcies,

Alícia.

Moro, Inés

Alícia, 

No sé si ja ho has resolt. A mi avui m'ha pasat el mateix, que clicant al "aquí" no tenia accés.. 

Prova picant a "Metodologia", en el marge de la dreta, a "Núvol d'etiquetes".   

Inés

Consegal i Coderch, Alícia

Bon dia,

Moltes gràcies!

Com que encara no havia pogut entrar a la plataforma aquesta novetat m'havia passat per alt!!

Alícia.