Visualizador de dades descriptives de l'Agenda urbana

El Visualizador de dades descriptives de l'Agenda urbana és una eina SIG que permet generar cartografies amb informació georeferenciada de tots els municipis de més de 5.000 habitants. El visualizador mostra les dades publicades pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana per a municipis de més de 5.000 habitants, organizats segons els objetius estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola, així com els valors de referència per a cada dada descriptiva.

1 comentari

Serra del Pozo, Pau

Moltes gràcies Pep!