La inversió en educació afavoreix realment l'ascens social?

Doncs es veu que no... O aquesta és la conclusió a la qual han arribat a l'estudi del Departament de Polítiques i Intervencions Socials de la Universitat d'Oxford conduït pel professor Erzsébert Bukodi. La tesi que defensen és que l'increment de la inversió en educació no es tradueix amb un increment de la mobilitat social. L'estudi arriba a aquesta conclusió després d'analitzar l'evolució de la inversió en educació al Regne Unit des de la postguerra fins a l'actualitat. 

La recepta passaria preferentment per polítiques de desenvolupament econòmic i social que puguin generar ocupacions d'alta qualificació -allò del "canvi de model productiu". Però en tot cas, les polítiques -i les inversions- educatives haurien de proveir la força de treball amb aquesta elevada qualificació. 

Post complet publicat a Espurnes 
@mogaitnas