Catalunya país d'ocupació "low cost" i població alhora sub i sobre qualificada...

Amb l'elèctric titular "Quatre de cada 10 feines són ‘low cost’ a Catalunya" el diari ARA presenta l'estudi realitzat per Modest Ginjoan per a l'Observatori de la PIMEC  sobre l'encaix entre l'estructura formativa i d'ocupació a Catalunya en comparació amb economies més competitives. Un titular manllevat en part del recent i molt reconeble llibre de l'economista MIquel Puig "Un bon país no és un país low cost".

Un (altre) estudi, i van... que posa de relleu que Catalunya pateix una estructura de qualificació professional gairebé endimoniada...Una estructura caracteritzada per un pes exessiu de la població amb nivell de qualificació o massa baix (subqualificació) o massa alt (sobrequalificació) per a l'estructura de l'oferta d'ocupació. Una estructura que demanda (i demandarà encara més en el futur) un ampli gruix de persones amb qualificació mitjana, un gruix que s'ha de proveir fonamentalment de graduats en formació professional.

Però, i aquí rau una de les paradoxes, amb els paràmetres actuals de l'oferta de FP, aquesta resultat clarament insuficient per afrontar aquest decalatge. Tal i com remarca l'autor a les conclusions "tot plegat, hauria de fer reflexionar i reaccionar a tots els actors en aquesta escena: l’empresariat, la societat i l’Administració per a assumir seriosament el repte d’ajustar oferta i demanda formativa en el mercat de treball, una tasca ingent i, sens dubte, amb resultats només a llarg termin".

En definitiva, molta feina pendent, molta feina de planificació, però també, i potser sobretot, d'orientació. Tot i així, com comentava el mateix Puig en un apunt de la informació "no tot és culpa de l'escola": Tenim treballadors poc formats perquè massa empresaris es conformen amb massa poc. És aquí on hi hem de posar remei". Queda dit.

Podeu accedir al resum de l'estudi  AQUI