ECONOMIES LOCALS: la nova web de la Gerència de Promoció econòmica i Ocupació

L'espai web de la Gerència renova l'estructura i la presentació de continguts amb la voluntat de facilitar i fer més satisfactòria la consulta d'informació i l'accés als recursos i materials de treball que posem a l'abast.

www.diba.cat/web/economieslocals

L'apartat de la XODEL a la nova web s'ha renovat: www.diba.cat/web/economieslocals/xodel

1
Temes:
General