Apunts

Població activa local estimada del 2013 i plantilla taxa d'atur registrat (nova EPA)

Actualització pel 2013 de la població activa local estimada calculada a partir del mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

La cultura: un sector curt de coneixement?

Des de l'any 2001 s'està utilitzant a Catalunya la classificació d'activitats d’alt valor afegit a partir d'una adpatació de la classificació de l'OCDE. Però de forma un tant sorprenent la clasificació catalana no inclou els epígrafs 90 i 91 corresponents a activitats que suposen el moll de l’ós del sector cultural com les “activitats de creació, artístiques i d’espectacles” (90) i biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals (91).

Informe sobre l’economia social i el tercer sector. Una aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia

Visió global sobre el marc i el context on l’economia social i el tercer sector s’han desenvolupat, així com les seves aportacions a la creació de riquesa i de llocs de treball,

Informe trimestral de conjuntura de la Província de Barcelona. 3r trimestre 2013

Informe trimestral elaborat per l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

Podeu consultar aquest i la resta d'informes socioeconòmics a l'apartat Observatori de Desenvolupament Econòmic:

Estratègia Europa 2020

Pàgina Europa 2020, l'estratègia de creixement de la UE.

Publicació Xifres de Catalunya 2014

L'Idescat ha editat el fullet 

Actes de les V Jornades de geografia econòmica "Crisis económica e impactos territoriales"

Actes de les V Jornades de geografia econòmica, organitzades pel Grup de Geografia Econòmica de l’AGE i que se celebraren a Girona del 28 al 30 d

30è ANIVERSARI DEL CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS

El proper 10 de febrer el CED complirà 30 anys.

Visualitzadors de ciutat

Recull de visualitzadors de ciutat, interessant projecte del grup de recerca Ciutat Mosaic Territorial del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (UPC).