L’Observatori de Terrassa celebra el seu 20è aniversari

El passat 5 d’abril celebràrem el 20è aniversari de la creació de l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST). No fou el primer en constituir-se, però ha estat el que ha mantingut un desenvolupament més regular i continuat en el temps. Inicià la seva activitat el 1994 amb l’organització d'un sistema d’informació socioeconòmica de la ciutat (que volia ser integrat i permanent sobre tots els factors que incideixen sobre el desenvolupament) i presentà les seves primeres explotacions en un informe general sobre El mercat de treball de Terrassa (1994-95), al que succeí l’estudi sobre La mesura de l’exclusió (1995), que s’endinsava en un primer assaig sobre els termes a través dels quals es pot mesurar la qualitat de vida d’una ciutat mitjana. Així, per tant, té una clara vocació de recolzament a la presa de decisió en polítiques públiques i als processos locals de planificació estratègica.

Durant aquests anys han col·laborat en les tasques de l’OESST fins a 34 tècnics (inclosos becaris de postgrau i estudiants en pràctiques) i 6 administratius, així com 4 peols, i l’assistència tècnica de 26 consultores especialitzades.

A banda de l’organització del Sistema d’Informació Socioeconòmica de Terrassa, ha elaborat 18 Anuaris Estadístics, 16 Informes de Conjuntura i al voltant de 270 estudis i informes de caràcter socioeconòmic; ha resolt més de 6.000 consultes diverses, a membres de la corporació o a ciutadans en general; ha organitzat 1 Sistema de vigilància tecnològica amb informació sobre unes 1.000 empreses de l’àrea de Terrassa; 1 Fons documental, amb més de 5.000 volums referenciats sobre promoció econòmica i social; ha participat en programes de R+D (Pla de Recerca de Catalunya), un d’ells promogut pel propi OESST; i ha desplegat des de l’inici la pàgina de Terrassa en Xifres, i, entre d’altres dispositius web, el Portal-SIG dels polígons d’activitat econòmica de Terrassa.

Ha estat un dels observatoris que inicialment promogueren la generació de la Xarxa d’Observatoris (més tard XODEL), adoptada finalment per l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona.

Ha estat distingit dues vegades, com a bona pràctica pel Banc de Bones Pràctiques de la Diputació de Barcelona, com a OESST i com a membre del projecte de la Xarxa El Perfil de la Ciutat, de la qual n’ha estat també un dels promotors.