Novetat! Índex d'igualtat de gènere (IIG) de Catalunya

Ahir l'Idescat va publicar per primera vegada l'Índex d'igualtat de gènere (IIG) de Catalunya.

L'IIG es basa en la metodologia de l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) i té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat entre homes i dones en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones. Es calcula a partir de 31 indicadors bàsics, estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut.

Els resultats de l'IIG i dels seus components es presenten en una escala adimensional, en un interval que va d'1 a 100, en el qual 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total. S'ofereixen dades de Catalunya per als anys 2005, 2010, 2012, 2015 i 2017, i es comparen amb Espanya i la Unió Europea.