Manifest de les dades. 20 d’octubre de 2015

Manifest elaborat per la Societat Catalana d'Estadística en ocasió del Dia Mundial de l'Estadística convocat per l'ONU el 20 d'octubre de 2015.

Justificació

Estem en l’era de la revolució de les dades, un cop superada la revolució industrial i la informàtica. L’activitat humana en societat, l’Administració pública i les organitzacions privades, generen un gran volum de dades, que serà la font de riquesa del segle XXI, com el petroli ho va ser per al segle XX o el vapor per al segle XIX.

Amb aquest Manifest volem conscienciar les administracions i la societat que una utilització correcta de les dades pot fer aparèixer moltes i diverses oportunitats en diferents ordres de la vida social i econòmica del nostre país.

Alhora, les societats que no siguin capaces d’aprofitar aquestes oportunitats quedaran enrere pel que fa a transformar la realitat econòmica i social i proporcionar als seus ciutadans millors condicions de vida i de desenvolupament personal i col·lectiu.

Naturalment, la utilització de les dades en el sentit que defensem en aquestes pàgines s’ha de fer amb total respecte a la privacitat i confidencialitat de les dades personals; cal fer ús sempre que sigui possible de dades anonimitzades i, en cas que sigui convenient utilitzar dades individuals, cal fer-ho amb totes les garanties ètiques i de seguretat legal i tecnològica necessàries en el disseny i la realització dels projectes de recerca... llegir més