Novetat! Visor de dades municipals de la pandèmia COVID-19 per municipi

Nou visor de dades desenvolupat per la DIBA* per conèixer l'evolució de la pandèmia COVID-19 en els municipis de més de 200 habitants de la demarcació de Barcelona. Aquesta eina facilita la feina de seguiment i monitoratge de la Covid-19 que molts dels observatoris realitzeu al vostre territori d'anàlisi.

Es tracta d'una eina creada per donar resposta a la necessitat manifestada pels ajuntaments de disposar de dades locals actualitzades per conèixer la situació de la pandèmia en el municipi, i fer front a les possibles onades.

Les dades provenen del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (registre RSAcovid19 del Departament de Salut), s’actualitzen diàriament i es mostren a través de gràfics d’elaboració pròpia, amb la voluntat de presentar-les de manera visual, àgil i entenedora.

*Secció d’Informació i Anàlisi del Servei de Salut Pública i Oficina Tècnica de Sistemes d’Informació Municipals de la Diputació de Barcelona