Novetats

Cercador d'estudis www.estudislocals.cat

Cercador d'estudis www.estudislocals.cat

Perfils climàtics municipals

Jornada tècnica sobre "Models de governança dels...

Darrera resposta: Roger Roca 25/02/2019 - 14:53

Web del nou cens de polígons (SIPAE)

Dia de l'estadística de Catalunya 2017

dimecres
25
09:00h
Octubre 2017

Sobre renda i desigualtat

Llicència gratuïta MiraMon (SIG)

Dia Europeu de l'Estadística