Novetats

Cercador d'estudis www.estudislocals.cat

Cercador d'estudis www.estudislocals.cat

Dia de l'estadística de Catalunya 2017

dimecres
25
09:00h
Octubre 2017

Sobre renda i desigualtat

Llicència gratuïta MiraMon (SIG)

Dia Europeu de l'Estadística

dimarts
14
00:00h
Juny 2016
dimarts
04
00:00h
Octubre 2016

HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW núm. 256