Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

Aquesta és la comunitat virtual de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris membres.

La Xarxa està composta de 21 observatoris de la província de Barcelona i coordinada per l’Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació socioeconòmica d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

Els Observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques.