Els sistemes d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Conceptualització, disseny i resultats pel període 2009-2012

NOVETAT!! Informe que analitza l’evolució del sistemes d’innovació comarcals clau a la província pel període 2009-2012. L'informe permet guiar i fer un seguiment de polítiques i identificar aquells elements clau que poden ser impulsors de la innovació.

L'informe també permet conèixer i analitzar el grau d’innovació de les diferents comarques i identificar les accions correctores en aquells àmbits que són clau i que comparativament obtenen un pitjor resultat.

Informe complet         Monogràfic (publicat a l'Informe Territorial de la Província de Barcelona 2014)

1
Etiquetes:
Innovació