Població activa local estimada + plantilla taxa d'atur registrat (2012)

Actualització anual de la població activa local estimada calculada a partir del mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

Es faciliten:

  • Sèrie de població activa estimada a escala municipal del 2004 al 2012
  • Plantilles de càlcul de la província, Catalunya i Espanya del 2012
  • Nota metodològica