Sessió amb l'AMB sobre àmbits territorials estadístics

Bon dia,

Molt interessant el projecte d'àmbits estadístics territorials que ens va presentar ahir el Víctor Ténez, Cap del Servei d'Estratègia Urbana i Metropolitana de l‘AMB. Clara també la seva explicació sobre els antecedents, el mètode utilitzat, les dificultats trobades i la utilitat d'aquesta escala d'anàlisi. Segur que tots nosaltres ens hi vàrem sentir representats.

Quan puguin ens passaran la presentació d'ahir per compartir-la amb els/les companys/es que no van poder assistir-hi. També ens informaran de les següents passes que seguiran amb l'objectiu de difondre aquest mateix mapa a la resta de la RMB... i tant de bo, també de la demarcació. Estarem atents.

Si algú de vosaltres vol compartir la seva experiència o coneix l'estat de la divisió per "barris" del seu municipi, que ho comparteixi a la comunitat, i les traslladaré al Víctor pel seu coneixement. En aquest sentit agrair les aportacions de Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Osona, i agrair la vostra assistència i participació a la sessió d'ahir.

2 comentaris

Muñoz Torrent, Xavier

Hola,

Pel que fa a la divisió interna de Terrassa, la tradició en parlar de districtes i barris prové de molt antic. La primera referència és de 1885, que dividia la ciutat en 4 districtes, i posteriorment la referència als districtes, fins i tot formalment es va repetint en diversos moments: el 1924 ja es parla de 6 districte, que arriben a oficialitzar-se el 1955.

La referència més moderna, ja en època constitucional, és de 1989, relativa a l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, que s’annexà al Reglament orgànic municipal de 1988. És en aquella ocasió que es definien sobre plànol els 6 districtes, en funció de l’agregació de barris, que també es delimitaven (malgrat no coincideixen perfectament amb les seccions censals d’aleshores). Es tracta d'una divisió que segueix una metodologia semblant a l'emprada per a Barcelona.

Amb posterioritat, s’han anat introduint petites modificacions, en funció també a l’alteració de les seccions censals, tendint cada cop més a fer coincidir les seccions amb els barris.

La darrera modificació més important ha estat el 2018, que el ple va acordar crear el districte 7è (per escissió del 3è), al sud de la ciutat, constituït pels barris de Can Parellada i Les Fonts (la part de Terrassa). Podeu visualitzar els mapes de districtes i barris a l'Anuari estadístic de Terrassa, apartats 01.03 i 01.4, o a la pàgina del web municipal dedicada al govern dels districtes.

També és interessant observar alguns dels canvis en les divisions territorials mitjançant el visor de cartografia històrica de l'Ajuntament. 

En aquests moments s’està debatent l’annexió singular de la part de Les Fonts corresponent a Sant Quirze al terme de Terrassa, que vindria a ampliar el barri terrassenc del mateix nom.

Salut! Xavier

Muñoz Torrent, Xavier

Avanç de la presentació: proposta final d'àmbits