Resultats del projecte MEDEAS (Modelling the Energy Development under Environmental And Socioeconomic constraints)

Companyes i companys,

Adjunto enllaços on podreu consultar els resultats del projecte MEDEAS (Modelling the Energy Development under Environmental And Socioeconomic constraints) en què hi participa l’Institut de Ciències del Mar (CSIC). Com recordareu, el passat 27 de febrer de 2019 ens varen presentar el projecte a la visita que vàrem fer a l'Institut. El projecte té per objectiu la construcció d’un model per crear, modificar i provar polítiques noves i existents que donin suport a la transició cap a un sistema europeu d'energia més sostenible, basat en fonts d'energia renovables.

Resultats i conclusions

Web de MEDEAS

White book on policy recommendaytions for the transition to a low carbon economy

Model PYMEDEAS