Informe territorial de la província de Barcelona 2015

Informe Territorial de la província de Barcelona 2015, publicació elaborada conjuntament entre l'equip tècnic de l'OTEDE de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i el Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

L'Informe s’estructura en un primer apartat centrat en l'anàlisi provincial, un segon amb l’anàlisi de cadascuna de les onze comarques barcelonines complementat amb 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals, i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca. El tercer apartat està format per dues monografies. La primera analitza la tipologia i evolució de la dotació de capital a la província de Barcelona del 2001 al 2011 i la segona els components del creixement ocupacional a les economies locals de la província de Barcelona del 2008 al 2014 a través de l'anàlisi shift-share.