Metodologia

Felicitats Lucía i Rubén!

Bon dia a tothom,

Darrera resposta: Joan Domingo 04/04/2016 - 15:34

15 segons...

Bon dia,

Acabo de rebre un interessant correu comercial d'Infogr.am (com la majoria de vosaltres) sobre com consultem les planes web. Reprodueixo el paràgraf:

Darrera resposta: Pep Canals 23/10/2015 - 10:57

Web-COSI Web Communities for Statistics for Social Innovation

Recomano que us pareu en aquest interessant projecte europeu (http://www.webcosi.eu/) que pretén millorar la participació de les persones en l'elaboració d'estadístiques més enllà del PIB.

Objectius:

-Augmentar la confiança en estadístiques generades col·lectivament.

-Fomentar l'ús d'estadístiques tant oficials com no oficials.

-Millorar la captura, producció i visualització de dades relacionades amb el progrés social i el benestar.

Les professions de l’Open Data | Blog Hàbitat Urbà | Ajuntament de Barcelona

Interessant post sobre experiències d'utilització de dades obertes per part de diferents perfils professionals: geògrafs, arquitectes, periodistes, economistes...

http://habitaturba.bcn.cat/blog/les-professions-de-lopen-data/#.VZUNa_ntlHz

Ús de dades de twitter per crear models predictius

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-14/los-datos-no-mienten-donde-se-tuitea-con-mas-faltas-de-ortografia-hay-mas-paro_455021/#

Darrera resposta: Pep Canals 18/11/2014 - 10:29

Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis

És l'escala, estúpid!

Interessant proposta metodològica per determinar àrees d'anàlisi territorials pertinents, més enllà de les unitats administratives.

Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis: http://www.springer.com/economics/regional+science/book/978-3-642-31993-8

Darrera resposta: Xavier Muñoz Torrent 31/10/2014 - 09:58

La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen

NOVETAT!! Informe que analitza l’evolució del sistemes de competitivitat comarcals a la província pel període 2004-2013. L'Informe vol contribuir a la definició i la implementació de polítiques de competitivitat i de desenvolupament local a la demarcació de Barcelona a nivell comarcal.

Informe complet

Visualització de dades

Adjunto enllaços al materia de la sessió Eines per a la visualització de dades: converteix informació en coneixement celebrada el passat dilluns, 22/09 al Cibernarium.

http://w144.bcn.cat/cibernarium/images/cat/Dossier_Visualitzacio_tcm64-22742.pdf

http://w144.bcn.cat/cibernarium/images/cat/Visualtzacio05013%5B2%5D_tcm64-32840.pdf

http://w144.bcn.cat/cibernarium/images/cat/Visualtzacio05013%5B2%5D_tcm64-32840.pdf

Darrera resposta: Pep Canals 26/09/2014 - 14:21