Llibre blanc de la visualització de la informació. Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

Benvolgudes i benvolguts,

Publiquem l'informe elaborat pel grup de treball sobre visualització de dades i infografies:

Llibre blanc de la visualització de la informació. Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

Llegiu-lo amb atenció i feu propostes de noves eines que considereu útils d'incorporar en posteriors edicions.