Publicació Xifres de Catalunya 2014

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2014, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya, d'Espanya i de la Unió Europea.

El conjunt d'indicadors que conformen el Xifres de Catalunya 2014 es troba permanentment actualitzat a l'apartat del web Indicadors de la Unió Europea, i en ell s'hi inclouen els indicadors estratègics de l'Europa 2020.

2
Etiquetes:
Publicacions, Idescat
1
Temes:
Publicacions
1
Categories:
Publicacions