Enquesta del Centre d'anàlisi de serveis municipals per a la cohesió territorial

Els companys que gestionen el Centre d'anàlisi de serveis municipals per a la cohesió territorial ens demanen d'omplir una breu enquesta després d'haver consultat l'eina web.

Aquesta és una eina web que recull un “inventari” dels serveis municipals dels municipis de la demarcació de Barcelona. L’eina permet consultar el nombre de serveis prestats pels municipis segons la seva obligatorietat: els vuit serveis obligatoris bàsics; el serveis obligatoris segons el llindar de població; altres serveis obligatoris segons normativa sectorials; i informa també dels serveis proveïts no obligatoris.

Els serveis estan classificats per matèries: serveis a les persones; educació, cultura i esports; territori i sostenibilitat; desenvolupament econòmic i ocupació; i serveis generals (gestió de la comptabilitat, padró, tributs, etc.) L’eina web es centra en especial en els serveis de competència municipal, però també informa de serveis que no són de competència municipal però que serveixen per conèixer si el municipi disposa de serveis com: connectivitat 4G o 5G, caixer o oficina bancària, etc.

Com recordareu, ens en van fer una presentació el 28 d'abril de 2023.

1 comentari

Serra del Pozo, Pau
Moltes gràcies Pep! Agrairíem molt que empleneu l'enquesta, perquè, a més de ser uma ajuda per a millorar l'inventari web de serveis, ens calen enquestes per a presentar-nos a dos premis.