NOVETAT! Previsió de l’impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada de la Província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la COVID-19. Any 2020

Benvolgudes i benvolguts,

Adjuntem l’informe Previsió de l’impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada de la Província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la COVID-19. Any 2020

Aquest informe, realitzat pel Laboratori d’Economia Aplicada AQR-Lab de la Universitat de Barcelona per encàrrec de l’OTEDE, té per objectiu presentar una primera estimació de l’evolució del PIB i els llocs de treball de la demarcació de Barcelona, i de diferents àmbits territorials, per l’any 2020.

L’informe s’estructura en una introducció; un apartat metodològic on s’expliquen els procediments d’estimació emprats; un tercer apartat amb l’estimació trimestral pel 2020 de l’evolució del VAB (Valor Afegit Brut) i de l’ocupació per a diferents escales territorials: demarcació de Barcelona, trenta-un sistemes territorials, comarques i municipis de més de 70.000 habitants. Finalment, un conjunt d’annexos en què s’inclouen tant detalls de classificació sectorial com territorial, així com una extensió de resultats més desagregats (estimació trimestral a 63 sectors d’activitat, i estimacions trimestrals a 13 sectors per sistemes territorials i per comarques).

Com indica l’equip redactor de l’informe cal prendre amb cautela els resultats obtinguts i caldrà anar revisant les estimacions i la pròpia metodologia emprada, a mesura que es vagi disposant de nova informació qualitativa i quantitativa.

Per tant, us demanem que us mireu amb deteniment l’informe i que em feu arribar dubtes, aclariments i propostes de millora. Feu-ho abans del dilluns, 25 de maig, sisplau. Un cop recollides les trametrem a l’equip redactor per a la seva consideració.

2 comentaris

Muñoz Torrent, Xavier

Molt interessant. Merci, Pep! Ens dóna idea per on poden anar els trets en els proper mesos...

Xavier

Roca, Roger

Bon dia,

molt interessant l'informe, gràcies Pep!

Un dubte: les variacions d'afiliació municipals, són trimestrals? Interanuals?  (taules 3.13 i 3.14)

Salut!

Roger