NOVETAT! Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona

Bon dia companyes i companys,

Us presentem l’informe Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. En aquest informe, elaborat pel Ramon Culleré i per mi mateix, es fa una estimació de l’impacte de la COVID-19 sobre la facturació de les societats mercantils l’any 2020, tant sectorialment (38 sectors) com comarcal.

A l’apartat de consideracions metodològiques hi trobareu el mètode seguit i les fonts utilitzades en la seva elaboració.

Vegeu la nota de premsa i la presentació amb les principals dades de l'informe.

Aquest informe complementa la publicació Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2020 (presentació) que es va publicar fa un mes i que, com sabeu, analitza els balanços comptables de l’any 2018, darrer any del que es disposa d’informació, i del que ja en portem cinc edicions.

Pep i Ramon