Ocupació i desenvolupament social a Europa 2013

La Comissió Europea ha publicat el seu informe anual sobre la situació del mercat de treball europeu i els reptes socials que afronta la UE. Destaca un significatiu augment del risc de pobresa entre la població treballadora com a conseqüència de la crisi econòmica. De mitjana, el 9,2% dels treballadors amb feina a la UE es troben exposats al risc de pobresa, a Espanya aquest percentatge se situa en el 12%. La Comissió alerta que encara que l’atur a la UE es redueixi gradualment, no serà fàcil revertir l’increment de pobresa que s’ha produït, i més si continua la polarització salarial per l’augment de feines a temps parcial. L’any 2013 només un 50% de la població de la UE exposada a la pobresa i l’exclusió social que va trobar feina va aconseguir sortir de la pobresa. A Espanya aquest percentatge va ser del 35%.