Enllaços

 

ACC1Ó (Gencat)

Agència de Residus de Catalunya (Gencat)

Anàlisi Quantitativa Regional - AQR (UB)

Anuari estadístic de l’Ajuntament de Barcelona 2013

Any Internacional de l'Estadística - Bloc e2013

Any Internacional de l'Estadística - Web Statistics 2013

Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB

Atles de la Nova Ruralitat (Fundació del Món Rural)

Atlas de la Vulnerabilidad Urbana

Atles del Turisme a Catalunya

Atles Nacional de Catalunya (ICC)

Banco de España

Barcelona Economia (Ajuntament de Barcelona)

Cambra de Comerç de Barcelona - Estudis

Camerdata

Centre d'Estudis Demogràfics - CED

Centre d'Estudis d'Opinió - CEO (Gencat)

Centre de Política de Sòl i Valoracions (UPC)

Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS

Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Creafutur (ESADE)

Dades obertes. Generalitat de Catalunya

Departament d'Economia i Coneixement

Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori de Treball

Direcció General del Cadastre

El Perfil de la Ciutat

ESADEKNOWLEDGE

ESPON

ESPON (eines i mapes)

Eurocities – Eurociutats

Eurostat UE

FAO – Statistics Data Base

Fundació Carles Pi i Sunyer

Fundació del Món Rural

Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori - GEMOTT (UAB)

HERMES - Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de Barcelona (DIBA)

Institut Cartogràfic de Catalunya - ICC

Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques - IVALUA

Institut d'Economia de Barcelona - IEB (UB)

Institut d'Estadística de Catalunya - IDESCAT

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona - IERMB

Institut d’Estudis Territorials - IET

Instituto Geogràfico Nacional - IGN

Instituto Nacional de Estadística - INE

Mapa de Projectes Estratègics Locals - MPEL (DIBA)

Mapa Urbanístic de Catalunya (Gencat)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Estadísticas

Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Estadísticas e Informes

Municat. Sistema d'Informació d'Administració Local (Gencat)

Observatori d’Acció Comunitària i Participació (DIBA)

Observatori Barcelona (Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona)

Observatori de Desenvolupament Econòmic (DIBA)

Observatori d’Igualtat i Drets Civils (DIBA)

Observatori Local d’Habitatge (DIBA)

Observatori del Món local (DIBA)

Observatori del Paisatge

Observatori de Polítiques Educatives Locals (DIBA)

Observatori de Projectes i Debats Territorials de Catalunya (SCOT)

Observatori Territorial (DIBA)

Observatori de la Urbanització (UAB)

Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial

Observatorio Social de España – OSE

Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana (Ministerio de Fomento)

OCDE – Territorial Development

Organització Internacional del Treball - OIT

Pacte Industrial de la RMB

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona - PEMB

Prospectiva

Registre Mercantil de Barcelona

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Gencat)

Servei d’Estudis de CatalunyaCaixa

Servei d'Estudis de La Caixa

Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC (Gencat)

Servicio de Estudios del BBVA

Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE

Sistema Informació Territorial Municipal - SITMUN (DIBA)

Sociedad de Tasación

Societat Catalana d'Estadística

Societat Catalana d’Ordenació del Territori - SCOT

Xarxa Mobal (DIBA)

Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local – XODEL

XIFRA - Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de Girona (Diputació de Girona)

 

1
Etiquetes:
Enllaços
1
Temes:
General
1
Categories:
General